User Tools

Site Tools


start

This is an old revision of the document!


ข้อควรรู้ว่าด้วยเสื้อลูกไม้พร้อมกับเสื้อลูกไม้สวยๆ

   ชาวไทยจำนวนมากค่อนข้างพอใจใช้เสื้อลูกไม้ในการแต่งงาน เนื่องจากความหมายของเสื้อลูกไม้บ่งบอกถึงความแน่นหนา ไม่เปราะบาง หากเสื้อลูกไม้เป็นสีขาวก็หมายความว่าความบริสุทธิ์ได้อีกด้วย 
   เพราะฉะนี้คนส่วนมากมักเลือกสรรใช้เสื้อลูกไม้แต่งงานมาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีการสมรส อย่างไรก็ดีนั้นเราจะทราบวิธีการในการคัดแหวนแต่งงานได้ยังไง 
การเลือกสรรซื้อหาเสื้อลูกไม้และเสื้อลูกไม้สวยๆโดยทั่วไปตามเกณฑ์มีสรรพคุณ 4 ประการ แบบนี้

1. กระรัต คำจำกัดความของคำว่ากระรัต รวมความว่า มาตรวัดที่ใช้เกี่ยวกับการชั่ง น้ำหนักเสื้อลูกไม้สวยๆ 1 กระรัต = 200 มก. หรือไม่ก็ 100 จุด อย่างไรก็ตามเสื้อลูกไม้สวยๆนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่ความหนักเบาของเสื้อลูกไม้สวยๆแค่หนึ่งเดียว

2. สีเสื้อลูกไม้สวยๆ ที่เรามองเห็นนั้นจะมีสีขาว แต่ความเป็นจริงแล้วถึงเสื้อลูกไม้สวยๆนั้นก็เป็นเสื้อลูกไม้สวยๆที่มีสี  ซึ่งทางสถาบันค้นคว้าเสื้อลูกไม้สวยๆนิลจินดาแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ GAI ซึ่งพวกเขาได้จำแนกสี   ของเสื้อลูกไม้สวยๆไว้เป็นมาตรฐานไว้ดังนี้
 เกรด D หมายถึงเสื้อลูกไม้สวยๆที่ปราศจากสี ซึ่งเป็นเสื้อลูกไม้สวยๆที่มีเสื้อลูกไม้สวยๆสูงมาก
  เกรด D-J หมายถึงเสื้อลูกไม้สวยๆที่มีสีขาวเสื้อลูกไม้สวยๆเยอะถัดลงมา
  ระดับ K-Z หมายความว่าเสื้อลูกไม้สวยๆที่มีสีขาวแกมเหลืองนิดๆ เสื้อลูกไม้สวยๆก็จะน้อยลงมาอีก
   อย่างไรก็ตามสีของเสื้อลูกไม้นั้นมีเยอะแยะ แต่ส่วนมากค่อนข้างไม่เป็นที่นิยม 
เพราะโดยมากนั้นเขามักนำเสื้อลูกไม้สีขาวมาใช้เป็นพิธีสมรส
แต่ไม่เรื่อยไปบางคนอาจจะใช้เสื้อลูกไม้เป็นสีอื่นขึ้นอยู่กับความชื่นชมพร้อมด้วยความสอดคล้องของแต่ละบุคคลในธรรมเนียมแต่งงาน
3. ความใสหมดจด
สำหรับมาตรฐานที่เขากำหนดไว้เนื่องด้วยรอยตำหนิตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ไร้ตำหนิเลยเสื้อลูกไม้สวยๆก็จะแพง จนกระทั่ง I (Included) มีตำหนิเสื้อลูกไม้สวยๆก็จะลดน้อยลงมาตามตำหนิ
   เราขอแนะ[[http://yifsj.com/comment/html/index.php?page=1&id=248488|เสื้อลูกไม้]]ที่มีความใสบริสุทธิ์ เสื้อลูกไม้สวยๆจะสูงหน่อย 
ถ้าหากว่างบนั้นไม่พออาจใช้เสื้อลูกไม้เล็กลงมาที่มีความใสไร้ราคีก็ได้ มันเหนือกว่าเสื้อลูกไม้ที่ใหญ่แต่มีรอยตำหนิ 
4. การเจียระไน (Cut)
   เสื้อลูกไม้ ที่ถูกตบแต่งนั้นจะมีทรวดทรงต่างๆออกไป ถ้าถูกเกลาเป็นลักษณะเสื้อลูกไม้สวยๆทรงกลม  จะให้ความสะท้อนประกายไฟยิ่งกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ชมชอบเอามาใช้ในการแต่งงาน
start.1501710267.txt.gz · Last modified: 2019/04/11 10:23 (external edit)