User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2017/08/03 06:44]
hunggallant4936 created
start [2017/08/04 13:54]
jsshin old revision restored (2017/08/03 06:44)
Line 1: Line 1:
-ข้อควรรู้ว่าด้วยเสื้อลูกไม้พร้อมกับเสื้อลูกไม้สวยๆ 
  
-    ชาวไทยจำนวนมากค่อนข้างพอใจใช้เสื้อลูกไม้ในการแต่งงาน เนื่องจากความหมายของเสื้อลูกไม้บ่งบอกถึงความแน่นหนา ไม่เปราะบาง หากเสื้อลูกไม้เป็นสีขาวก็หมายความว่าความบริสุทธิ์ได้อีกด้วย  
- 
-    เพราะฉะนี้คนส่วนมากมักเลือกสรรใช้เสื้อลูกไม้แต่งงานมาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีการสมรส อย่างไรก็ดีนั้นเราจะทราบวิธีการในการคัดแหวนแต่งงานได้ยังไง  
- 
- 
- 
- การเลือกสรรซื้อหาเสื้อลูกไม้และเสื้อลูกไม้สวยๆโดยทั่วไปตามเกณฑ์มีสรรพคุณ 4 ประการ แบบนี้ 
- 
-1. กระรัต คำจำกัดความของคำว่ากระรัต รวมความว่า มาตรวัดที่ใช้เกี่ยวกับการชั่ง น้ำหนักเสื้อลูกไม้สวยๆ 1 กระรัต = 200 มก. หรือไม่ก็ 100 จุด อย่างไรก็ตามเสื้อลูกไม้สวยๆนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่ความหนักเบาของเสื้อลูกไม้สวยๆแค่หนึ่งเดียว 
- 
- 2. สีเสื้อลูกไม้สวยๆ ที่เรามองเห็นนั้นจะมีสีขาว แต่ความเป็นจริงแล้วถึงเสื้อลูกไม้สวยๆนั้นก็เป็นเสื้อลูกไม้สวยๆที่มีสี  ซึ่งทางสถาบันค้นคว้าเสื้อลูกไม้สวยๆนิลจินดาแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ GAI ซึ่งพวกเขาได้จำแนกสี   ของเสื้อลูกไม้สวยๆไว้เป็นมาตรฐานไว้ดังนี้ 
- 
-   
- 
- เกรด D หมายถึงเสื้อลูกไม้สวยๆที่ปราศจากสี ซึ่งเป็นเสื้อลูกไม้สวยๆที่มีเสื้อลูกไม้สวยๆสูงมาก 
- 
-   เกรด D-J หมายถึงเสื้อลูกไม้สวยๆที่มีสีขาวเสื้อลูกไม้สวยๆเยอะถัดลงมา 
- 
-   ระดับ K-Z หมายความว่าเสื้อลูกไม้สวยๆที่มีสีขาวแกมเหลืองนิดๆ เสื้อลูกไม้สวยๆก็จะน้อยลงมาอีก 
- 
-   
- 
-    อย่างไรก็ตามสีของเสื้อลูกไม้นั้นมีเยอะแยะ แต่ส่วนมากค่อนข้างไม่เป็นที่นิยม  
- 
- เพราะโดยมากนั้นเขามักนำเสื้อลูกไม้สีขาวมาใช้เป็นพิธีสมรส 
- 
- แต่ไม่เรื่อยไปบางคนอาจจะใช้เสื้อลูกไม้เป็นสีอื่นขึ้นอยู่กับความชื่นชมพร้อมด้วยความสอดคล้องของแต่ละบุคคลในธรรมเนียมแต่งงาน 
- 
-   
- 
- 3. ความใสหมดจด 
- 
- สำหรับมาตรฐานที่เขากำหนดไว้เนื่องด้วยรอยตำหนิตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ไร้ตำหนิเลยเสื้อลูกไม้สวยๆก็จะแพง จนกระทั่ง I (Included) มีตำหนิเสื้อลูกไม้สวยๆก็จะลดน้อยลงมาตามตำหนิ 
- 
-     
- 
-    เราขอแนะ[[http://yifsj.com/comment/html/index.php?page=1&id=248488|เสื้อลูกไม้]]ที่มีความใสบริสุทธิ์ เสื้อลูกไม้สวยๆจะสูงหน่อย  
- 
- ถ้าหากว่างบนั้นไม่พออาจใช้เสื้อลูกไม้เล็กลงมาที่มีความใสไร้ราคีก็ได้ มันเหนือกว่าเสื้อลูกไม้ที่ใหญ่แต่มีรอยตำหนิ  
- 
-   
- 
- 4. การเจียระไน (Cut) 
- 
-    เสื้อลูกไม้ ที่ถูกตบแต่งนั้นจะมีทรวดทรงต่างๆออกไป ถ้าถูกเกลาเป็นลักษณะเสื้อลูกไม้สวยๆทรงกลม  จะให้ความสะท้อนประกายไฟยิ่งกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ชมชอบเอามาใช้ในการแต่งงาน 
start.txt · Last modified: 2019/04/11 10:23 (external edit)